Rozwiązanie MSTS Tolls

Czy Twoje OBU (urządzenie pokładowe) jest zgodne z EETS?

Poruszanie się wśród europejskich opłat drogowych może być skomplikowanym i niezrozumiałym procesem, w szczególności z wieloma urządzeniami pokładowymi (OBU) wymaganymi w różnych krajach. Rozwiązanie firmy MSTS dotyczące opłat drogowych koordynuje i usprawnia cały proces, pozwalając jednocześnie firmom transportowym poświęcić zaoszczędzony czas na to, co robią najlepiej.
Rozwiązanie MSTS Tolls jest interoperacyjnym urządzeniem pokładowym zgodnym z wymaganiami systemu EETS, które pozwala na przemieszczanie się po drogach w Belgii (także tunelem Liefkenshoek), Francji, Portugalii, Austrii, Hiszpanii, a wkrótce w 2019 roku także we Włoszech.
Wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony muszą być wyposażone w urządzenie pokładowe (OBU — on-board unit), takie jak na przykład MSTS Box, które nalicza opłaty za przejechane kilometry w oparciu o liczbę osi pojazdu ciężarowego, pokonaną odległość oraz klasę emisji spalin. Aby uniknąć błędów podczas naliczania stawki, należy upewnić się, że urządzenie pokłado działa prawidłowo.

Korzyści

Korzyści wynikające z rozwiązania MSTS Tolls

  • Jedno urządzenie pokładowe zatwierdzone do użytku w wielu krajach (Francja, Portugalia, Hiszpania i Belgia wraz z tunelem Liefkenshoek —przewiduje się powiększenie tego obszaru w 2018);
  • Zniżki sięgające: 13% we Francji, 50% w Hiszpanii, 26% w tunelu Liefkenshoek;
  • Potwierdzona zgodność z wymaganiami EETS;
  • Możliwość śledzenia online transakcji dotyczących konkretnej karty, pojazdu lub floty
  • Łatwa rejestracja oraz zarządzanie w MyTolls, autorskim narzędziu do zarządzania kontem
Jak regulować opłaty

Jak regulować opłaty za pomocą rozwiązania MSTS Tolls?

  • Aby móc korzystać z urządzenia MSTS Tolls, należy wypełnić Umowę Użytkownika i przekazać ją do Działu Obsługi Klienta
  • Następnie należy umieścić urządzenie urządzenie MSTS Tolls w pojeździe zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi MST
  • Należy dokonać opłaty drogowej za pośrednictwem faktury wygenerowanej przez system MyTolls.
Produkty

Telepass Sat

Francja, Portugalia, Hiszpania i Belgia, w tym tunel Liefkenshoek, Austria, Polska (A4) i Włochy pod koniec 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axxes Box

Francja, Portugalia, Hiszpania i Belgia, w tym tunel Liefkenshoek.

Więcej informacji

Więcej informacji

Opłaty drogowe we Francji — Zniżki i płatności

Opłaty drogowe w Hiszpanii — Zniżki i płatności

Axxes Instrukcja dla Belgii

TP Sat Instrukcja dla Belgii

TP SAT.Procedura postępowania w nagłych wypadkach — Niedostępność sieci ViaPass

Procedura postępowania w nagłych wypadkach — Błąd urządzenia pokładowego

Urządzenie pokładowe MST Box — Przewodnik użytkownika

 Urządzenie pokładowe — Instrukcje dla kierowcy

 

W jakim celu powstała usługa EETS?

Komisja Unii Europejskiej planuje ujednolić system poboru opłat w Europie. W tym celu w 2009 roku powołała do życia usługę EETS, definiując założenia, które za nią stoją, i wymogi z nią związane. Ustalono, że samochody ciężarowe powinny przemieszczać się po Europie, dokonując wszystkich opłat drogowych za pomocą tylko jednego urządzenia pokładowego. Dla firm przewozowych będzie to oznaczało konieczność podpisania umowy z tylko jednym dostawcą usługi, możliwość posiadania tylko jednego urządzenia pokładowego obejmującego wiele obszarów poboru opłat (autostrady, tunele, mosty itp.) oraz rozliczanie tylko jednej faktury.

Na czym polega usługa EETS i dlaczego jest taka istotna dla firm przewozowych?

EETS to Europejska Usługa Poboru Opłaty Elektronicznej — ujednolicony system elektronicznego poboru opłat. Obecnie każdy z krajów Unii Europejskiej korzysta z własnego systemu poboru opłat drogowych, który oblicza stawki za przejazd w oparciu o czas przejazdu (winiety) lub przejechaną odległość (urządzenia pokładowe). Dla firm przewozowych oznacza to większe wydatki i większe obciążenie administracyjne. Są one zmuszone do korzystania z różnych systemów uiszczania opłat drogowych w zależności od kraju, a co się z tym wiąże — muszą zawierać osobne umowy oraz ustalać odrębne zasady płatności z wieloma różnymi dostawcami usługi EETS.

Czy wprowadzenie usługi EETS jest obowiązkowe we wszystkich krajach europejskich?

Dyrektywy Unii Europejskiej nie wspominają o obowiązku wprowadzenia usługi EETS w każdym z krajów członkowskich. Każdy kraj sam decyduje o tym, czy wprowadzić na teren kraju usługę lub kiedy ją wprowadzić. Obecnie obszary, na których wprowadzono usługę EETS, to Austria, Belgia (łącznie z tunelem Liefkenshoek), Francja, Włochy, Portugalia, autostrada A4 w Polsce oraz Hiszpania.
Wiele krajów zmienia swoje systemy pobierania opłat z tych opartych na czasie przejazdu na te bazujące na pokonanej odległości. Te zmiany są pierwszym krokiem w kierunku wprowadzenia usługi EETS, która wykorzystuje interoperacyjne urządzenie pokładowe jako sposób uiszczania opłaty. Bułgaria jest obecnie na etapie zmiany systemu, a Holandia, Dania i Szwecja mają w planach jego zmianę w najbliższej przyszłości.

Jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie przez firmy przewozowe interoperacyjnego urządzenia pokładowego zgodnego z wymaganiami EETS?

Większa liczba obszarów, na których urządzenie pokładowe zostało zatwierdzone do użytku, oznacza mniejszą liczbę urządzeń pokładowych potrzebnych do uiszczania opłat w samochodzie ciężarowym, gdy przemieszcza się on po Europie. MSTS wyposaża klientów w tylko jedno interoperacyjne urządzenie pokładowe zgodne z EETS, które jest w stanie obsługiwać aż cztery kraje i jeden tunel. Możliwe, że w przyszłości będzie istniała możliwość wykorzystania jednego urządzenia obsługującego całą Europę. Jeśli tylko urządzenie pokładowe jest zgodne z normami EETS, proces dodawania nowych obszarów jego działania przebiega bez żadnych problemów.

Czy rozwiązanie proponowane przez MSTS jest zgodne z wymogami systemu EETS?

Tak, system uiszczania opłat drogowych proponowany przez MSTS został dopuszczony do użytku we Francji, Hiszpanii, Belgii, Austrii, Portugalii oraz w tunelu Liefkenshoek. MSTS planuje w 2019 powiększyć obszar stosowania usługi także o Włochy. W Niemczech usługa także będzie wdrażana, gdy tylko rząd niemiecki zgodzi się na wykorzystanie systemów poboru opłat drogowych przez dostawców EETS. Obecnie firmy przewozowe przemieszczające się po Niemczech, bez względu na stosowany przez nie system uiszczania opłat, muszą posiadać oddzielne urządzenie pokładowe, by uiszczać opłaty drogowe w tym kraju.

Czy będziecie oferować własne urządzenie EETS? Kiedy?

Tak, pierwszym krokiem ku oferowaniu naszego własnego urządzenia jest rejestracja EETS. Naszym następnym krokiem będzie rejestracja w każdym systemie opłat EETS. MSTS wprowadzi swoje urządzenie do roku 2020.

W których krajach będzie działać wasze urządzenie?

MSTS planuje działanie urządzenia we wszystkich systemach opłat EETS oraz we wszystkich nowych systemach tworzonych w przyszłości.

Jaka będzie cena waszego urządzenia?

Opłata za korzystanie z urządzenia będzie ogłoszona po tym, jak określone zostaną wszystkie funkcje i usługi dodatkowe.

Mam już urządzenie EETS z Axxes/Telepass, które uzyskałem przez MSTS. Czy będę musiał wymienić je na wasze urządzenie?

Pomożemy Państwu określić opcję, która w najlepszym stopniu spełni Państwa wymagania i jest najbardziej efektywna dla Państwa firmy. MSTS zapewni specjalną pomoc w usprawnieniu procesu wymiany urządzenia, jeśli będzie ona konieczna.

Dlaczego MSTS chce uzyskać certyfikat dla EETS i mieć własne urządzenie?

MSTS od wielu lat wspiera floty pojazdów zapewniając im rozwiązania do poboru opłat i wykorzystując technologię do usprawniania procesów i eliminacji wszelkich utrudnień. Zapewnienie przez nas obsługi EETS to następny logiczny krok do oferowania najlepszego w branży rozwiązania w obszarze poboru opłat.

Czy wasze urządzenie mieć wbudowane elementy telematyki?

Nasz zespół prowadzi badania w obszarze najważniejszych i najbardziej zaawansowanych funkcji, jakie powinno posiadać nasze urządzenie EETS.

Jak niezawodne jest urządzenie EETS?

W celu uzyskania rejestracji EETS, urządzenie musi zaliczyć z powodzeniem wiele testów w każdym z systemów poboru opłat, co gwarantuje jego wysoką niezawodność.

W jaki sposób wybrać interoperacyjne urządzenie pokładowe, by jak najbardziej na tym skorzystać?

Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby wybrane przez klienta interoperacyjne urządzenie pokładowe miało szansę zostać w przyszłości zatwierdzone do użytku na wszystkich obszarach poboru opłat drogowych. Ważne jest, by zwrócić uwagę na dodatkowe usługi proponowane przez wybranego dostawcę, takie jak łatwy w użytkowaniu portal internetowy lub aplikacja mobilna, które ułatwią użytkownikom uiszczanie opłat drogowych i pomogą w efektywniejszym zarządzaniu firmą. Taki portal powinien dawać klientom wgląd i kontrolę nad usługami uiszczania opłat drogowych przez ich flotę po to, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne firmy, a także zapobiec karom pieniężnym. Co więcej udostępnione na portalu narzędzie do automatycznego naliczania wysokości opłat drogowych pozwoli klientom na korzystniejszy wybór tras przejazdu samochodów ciężarowych, a co za tym idzie — przyczyni się do ograniczenia wydatków firmy.