Multi Service Toll Box

Multi Service Toll Box

Urządzenie Multi Service Toll Box może być używane w czterech krajach. Korzystanie z tego urządzenia pokładowego pozwala uzyskać dodatkowe rabaty. Można zamówić je bezpośrednio w naszym systemie MyTolls. W celu rejestracji należy wypełnić kilka dokumentów.

Płatność post-pay z urządzeniem Multi Service Toll Box

 • Rejestracja: Brak konieczności zawarcia umowy z operatorem systemu poboru opłat drogowych. Wystarczy jedynie uzupełnić dane składając zamówienie w portalu MyTolls.
 • Urządzenie Multi Service Toll Box można przenosić pomiędzy pojazdami.
 • Urządzenie pokładowe wykorzystuje lokalizację GPS, co redukuje liczbę nieprawidłowych transakcji w porównaniu z urządzeniem ViAxxes.
 • Opłata miesięczna, wyszczególniona na fakturze Multi Service Tolls.

Opłata za przejazd Multi Service musi zostać zwrócona w ciągu 4 miesięcy od daty wypowiedzenia. W przypadku nieprzestrzegania tego okresu pobierana jest opłata w wysokości 170 €. W przypadku wysłania uszkodzonego pudełka, pobierana jest opłata w wysokości 70 €.

Przygotowanie urządzenia Multi Service Toll Box do użycia w Belgii

Przypomnienie: Konieczne jest przygotowanie urządzenia Multi Service Toll Box do użycia w Belgii oraz weryfikacja w systemie MyTolls czy :

 • Wprowadzono poprawne dane pojazdu
 • Dodano dokumenty pojazdu
 • Dane pojazdu są zgodne z dokumentami pojazdu
 • Dane firmy są poprawne: adres, NIP, REGON (można je sprawdzić w zakładce „Account” w systemie MyTolls)
 • Wypełniona, podpisana i zeskanowana Umowa z użytkownikiem została przesłana na adres FleetService Team

Ważne:

Widoczna zielona dioda oraz powiadomienia na urządzeniu Multi Service Toll Box NIE oznaczają, że opłata drogowa została zarejestrowana w Belgii.

Jeśli urządzenie działa poprawnie we Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz tunelu Liefkenshoek, nie oznacza to, że funkcja GPS działa prawidłowo (co jest wymagane w Belgii). W wymienionych krajach system GPS nie jest wykorzystywany do rejestracji transakcji.

Proszę pobrać instrukcję i zaktualizować swoje urządzenie Multi Service Toll Box.

Jak sprawdzić stawki opłat drogowych obowiązujące w Belgii? BMap

 1. Przejdź do bmap
 2. Wpisz miejsce początkowe oraz docelowe (w Belgii)
 3. Wybierz masę całkowitą pojazdu oraz podaj klasę emisji spalin

Uwaga:

 • Urządzenie Multi Service Toll Box można przypisać do innego pojazdu korzystając z opcji “Modify” w systemie MyTolls.
 • W celu uniknięcia dodatkowych kosztów należy zwrócić urządzenie Multi Service Toll Box w dobrym stanie (patrz Materiały do pobrania).
 • Płacenie kartami flotowymi lub paliwowymi we Francji nie upoważnia do otrzymania dodatkowych rabatów.

Więcej informacji na temat cen oraz map znajduje się tutaj.

Materiały do pobrania:

Procedura zastąpienia urządzenia Multi Service Toll Box (Belgia) Zwrot urządzenia Multi Service Toll Box i uniknięcie dodatkowych opłat Instrukcja dla kierowcy Umowa użytkownika Procedura awaryjna w przypadku usterki urządzenia pokładowego Procedura awaryjna w przypadku braku aktywnej sieci Viapass Instrukcja obsługi urządzenia Multi Service Toll Box