Axxes

Axxes

CZY TWOJE URZĄDZENIE POKŁADOWE DZIAŁA PRAWIDŁOWO?


 

Widoczna jest ZIELONA dioda

Jeśli zielona dioda zacznie migać, oznacza to prawie całkowite rozładowanie akumulatora i konieczność natychmiastowego podłączenia urządzenia do zasilania w pojeździe. Niepodłączenie urządzenia do zasilania powoduje zapalenie się CZERWONEJ diody i emisję 4 sygnałów dźwiękowych, co oznacza, że urządzenie pokładowe wyłączy się i NIE będzie rejestrować żadnych transakcji. Po zapaleniu się CZERWONEJ diody, kierowca powinien niezwłocznie zjechać na parking i zadzwonić na infolinię.
Numer całodobowy:

24/7: +33 (0)4 26 29 75 80


 

Urządzenie pokładowe jest podłączone do zasilania w pojeździe

Bardzo ważne aby urządzenie pokładowe przez cały czas było podłączone do źródła zasilania w pojeździe, używając do tego dostarczonego przewodu zasilającego. Pozwala to uniknąć sytuacji gdy akumulator zostanie rozładowany, w wyniku czego transakcje nie zostaną zarejestrowane (oraz ewentualny mandat).


 

Widoczna jest sieć Viapass

Sieć Viapass powinna być widoczna w menu urządzenia pokładowego. W przeciwnym razie, urządzenia pokładowego nie można używać w Belgii. Jeśli sieć Viapass jest niewidoczna a pojazd porusza się po drogach płatnych w Belgii, kierowca powinien niezwłocznie zjechać na parking i zadzwonić na infolinię w celu uzyskania dalszych instrukcji.
Numer całodobowy 24/7: +33 (0)4 26 29 75 80

WAŻNE: Urządzenie Multi Service Toll Box obsługuje dwie różne sieci w Belgii: sieć LHT dla tunelu Liefkenshoek oraz sieć Viapass dla belgijskich dróg płatnych. Należy pamiętać o tym, że jeśli urządzenie pokazuje tylko sieć LHT, wówczas nie może być wykorzystywane na płatnych drogach w Belgii.


 

Dane pojazdu są prawidłowe

Dane na urządzeniu powinny być zgodne z danymi pojazdu, w którym urządzenie jest wykorzystywane. Weryfikację danych pojazdu, normy emisji spalin oraz liczby osi można wykonać w systemie MyTolls. W przypadku konieczności uzyskania dostępu do systemu MyTolls prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.


 

Urządzenie pokładowe zostało zaktualizowane

Jeśli w urządzeniu pokładowym pali się NIEBIESKA dioda, oznacza to, że dostępna jest nowa wersja oprogramowania. Aktualizację można wykonać naciskając przycisk OK i jednocześnie akceptując nowe aktualizacje.


 

Procedury awaryjne

Jeśli w urządzeniu pokładowym pali się CZERWONA dioda, oznacza to, że urządzenie nie działa prawidłowo. W takiej sytuacji kierowca powinien zadzwonić na infolinię w celu uzyskania dalszych instrukcji.
Numer całodobowy 24/7: +33 (0)4 26 29 75 80

WAŻNE:

Kontakt z infolinią powoduje automatyczne zablokowanie sieci Viapass. Kilka godzin po dokonanym zgłoszeniu na urządzeniu widoczna jest ZIELONA dioda, jednak sieć Viapass pozostaje zablokowana, co uniemożliwia korzystanie z urządzenia pokładowego na płatnych odcinkach dróg w Belgii. Oznacza to, że konieczne jest zamówienie nowego urządzenia pokładowego.

Prowadząc pojazd na terenie Belgii, kierowca ma 3 godziny na odbiór tymczasowego urządzenia pokładowego z punktu obsługi.

Po otrzymaniu nowego urządzenia, uszkodzone urządzenie pokładowe można odesłać do firmy Multi Service.