Satellic OBU

Satellic OBU Ondersteuning
Informatie facturatie Satellic & Multi Service Tolls

Welke informatie krijgt u via de Satellic Portal?

Uw facturatiedocumenten worden om de 14 dagen gegenereerd voor alle routes die tijdens de facturatieperiode in het systeem zijn verwerkt. Dit betekent dat uw routes niet op vaste dagen worden verrekend.

Standaarddocumenten en optionele documenten

U dient van elk van de drie Belgische gewesten (het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een afzonderlijke facturatiedocument te downloaden. Het totaal van de gefactureerde bedragen is vermeld op het onderdelenblad.

Verder zijn er nog twee andere optionele documenten beschikbaar.

 • Het eerste is de gedetailleerde routebeschrijving, waarop al uw routes van de afgelopen 14 dagen zijn vermeld.
 • Het tweede document is het overzicht voor uw wagenpark, waarop het totaalbedrag is vermeld dat u moet betalen voor alle voertuigen die op uw account zijn geregistreerd per samenvatting.

In het Road User Portal kunt u ervoor kiezen om deze documenten te ontvangen via ‘Mijn account’ -‘Account beheren’. Zoek naar factuurgegevens en selecteer “Document voor gezamenlijke betaling verstrekken”.

Taal facturatiedocumenten

Vanwege de  taalwetgeving in België is er van elk gewest één afzonderlijke factuur in de taal van dat gewest.

Satellic overzicht talen

Wijzigingen

Wanneer u bijgevolg in de loop van een facturatieperiode uw emissieklasse of betaalmethode wijzigt, zult u aan het einde van de facturatieperiode van 14 dagen twee sets van facturatiedocumenten ontvangen: één voor elke voertuigcombinatie die u hebt gemaakt.

2. Welke informatie staat op de Multi Service Tolls factuur?

Zoals eerder vermeldt verschaft Satellic aan alle transactieverwerkeraars enkel de totale kosten per truck per periode. Voor alle andere (detail)informatie dient u de Satellic Portal te raadplegen. 

Inleveren van uw Satellic OBU en terugkrijgen borg bij het switchen naar de Multi Service Toll Box

De borg van de Satellic OBU zal op uw rekening worden teruggeboekt.

Zorg ervoor dat:

Let op: De borg kan niet teruggestort worden via de Multi Service Tolls Kaart ondanks veler verzoek door fleetcards als Multi Service Tolls. 

[/accordion_set]

Satellic OBU issues bij gebruik OBU

Geblokkeerde OBU's

Als een OBU geblokkeerd is kan dit meerdere redenen hebben. U kunt zelf zien op de OBU wat de reden is. Dit kunt u doen door de navigatie toets te gebruiken (pijltje naar beneden of pijltje naar rechts).
Er verschijnt dan een extra regel waarin wordt aangegeven wat de reden is. Vaak is het zo dat de documenten die geüpload zijn via MyTolls niet voldoen aan de norm. (Denk hier aan ontbrekende Emissieklasse en/of massagewicht) Als de juiste documenten niet in MyTolls staan, dan dienen deze geüpload te worden.

Let op: Satellic controleert alle kentekenbewijzen. Als de gegevens in orde zijn dan zal de OBU worden gedeblokkeerd. Helaas geeft Satellic hier geen termijn voor aan.

Defecte OBU's

Het is beter een defecte OBU te behouden totdat een nieuwe OBU ontvangen is. Satellic heeft aangegeven dat het beter is om een defecte OBU te hebben dan geen OBU! Defecte OBU’s kunnen teruggestuurd of afgegeven worden op een van de servicepunten. Wij adviseren om dit te doen via de Satellic Portal.
Daar kunt u zelf de OBU ontkoppelen en ontvangt u informatie hoe de OBU te reclameren.

Postpaid/Prepaid afgehaalde OBU's bij een service punt

De Satellic OBU’s die prepaid afgehaald zijn bij een servicepunt worden niet automatisch zichtbaar is in het Satellic account.
Bij het afhalen bij een servicepunt krijgt de chauffeur in het scherm de vraag of er al een bestaand account is. Klik dan op “Ja” en de koppeling wordt automatisch gemaakt. Als er “Nee” is gekozen dan wordt de OBU direct gekoppeld aan een voertuig. Deze OBU/voertuig wordt dus niet in het Satellic account zichtbaar. Het is wel mogelijk om deze te koppelen.
Daarvoor hebben wij de volgende gegevens nodig:
– Kenteken (zoals de klant deze heeft ingevuld bij het servicepoint)
– Land (CC)
– PIN Deze gegevens staan vermeld op een bon die de chauffeur gekregen heeft bij het afhalen van de OBU. Gelieve de informatie e-mailen naar toll-belgium@multiservice.com Als wij deze gegevens ontvangen hebben kunnen wij de OBU ontkoppelen. Zonder deze gegevens kunnen wij helaas niets doen.

Prepaid OBU saldo

Hoe voorkomt u verlies van saldo bij omzetting van Prepaid naar Postpaid OBU.

U heeft 2 opties:

‘Leegrijden’ en opsturen:
Het saldo van de Prepaid OBU helemaal ‘leegrijden’ dan kan de OBU ontkoppeld worden en opnieuw gekoppeld worden als een Postpaid OBU.

Nieuwe OBU bestellen en retouren:
Een nieuwe OBU bestellen (die gelinked is aan het Satellic account). Daarna kunt u de Prepaid OBU terugsturen en dan zal de borg en het saldo worden overgemaakt naar een door u opgegeven rekening nummer in het Satellic account.

Satellic OBU Status ............. aangevraagd

Indien de status van de Satellic OBU op de Satellic portal op “aangevraagd” blijft staan, zoals bijvoorbeeld “ontkoppeling aangevraagd”. Dan zijn de volgende stappen nodig om de Satellic OBU weer contact te laten maken zodat de status veranderd wordt naar bijvoorbeeld “ontkoppeld”
1. OBU van de stroom afhalen;
2. Wachten tot alle lichtjes op de OBU uit zijn;
3. Minimaal twee minuten wachten;
4. Contact truck inschakelen zodat de OBU stroom krijgt;
5. Vinkje op de OBU indrukken.

Satellic OBU Status Ontkoppeling Aangevraagd

Als de status van uw OBU lang op “ontkoppeling aangevraagd” blijft staan dient u het volgende te doen.

1. Laat de OBU verbinding maken. Dit kan pas op het moment dat de OBU aangesloten is in de truck en als de truck rijdt. Op die manier wordt er een GPS verbinding gemaakt en kunnen de OBU’s ontkoppeld worden.

2. Als de truck rijdt, maar het probleem blijft zich voordoen dan gelieve contact opnemen met Satellic. Zij kunnen dit probleem doorsturen naar de ICT afdeling die de OBU vanaf een afstand kan opstarten. Zodat het ontkoppelen toch nog gebeurt (in dit geval zal het ontkoppelen gebeuren wanneer de truck stilstaat). Helaas kunnen zij geen duidelijkheid geven op welke termijn dit zal gebeuren (vanwege het bekende argument “wegens ongebruikelijke drukte”)

3.De laatste optie is een nieuwe OBU bestellen die zal worden toegestuurd. De andere OBU kan worden afgegeven bij een servicepoint of retourneren naar Satellic.

Track and Trace e-mails Satellic

Ontvangt u geen track en trace e-mails van Satellic? Track en trace e-mails gaan naar het e-mailadres aangegeven door u op het “mandaat voor Belgische tol”. Als dit klopt dan kunt u het beste contact opnemen met Satellic en kiezen voor “optie 4”. Met het Satellic klantnummer kan men heel makkelijk zien waar de bestelling is en controleren wat er mis gaat bij versturen van de e-mails.

Satellic installeren en issues

Geen Satellic OBU in bezit

Toll Terminal 5150914105906
Hebt u nog geen Satellic OBU voor België of is uw Satellic OBU nog niet binnen dan kunt u onze Multi Service Tolls kaart gebruiken voor het afhalen van een Satellic OBU aan de grens. Hiervoor dient u een Satellic service punt te zoeken. Op sommige servicepunten zijn (voorlopig) medewerkers van Satellic aanwezig.
Zorg dat u in het bezit bent van de kentekenpapieren en de Multi Service Tolls kaart met hetzelfde kenteken.
Let op: bestel bij het service punt een post-paid OBU.Bestel geen pre-paid OBU 

Technische issues Satellic OBU

De Satellic OBU voor de Belgische kilometerheffing kampt in veel gevallen met verschillende technische issues. Dit weekend zal er een grote software-update plaatvinden en hopelijk lost dit de issues op. Voor het slagen van de update is het belangrijk om de OBU’s zoveel mogelijk ingeschakeld te hebben.

Lukt het niet om te updaten dan zou u nog het volgende kunnen doen: ga naar de Satellic portal, ‘ontkoppel de OBU’ en daarna weer opnieuw ‘koppelen’ aan het kenteken en kies de Multi Service Tolls Kaart voor de betaling.

Let op: Als ‘Not Ready’ op het scherm van de OBU verschijnt dan betekent dit dat de OBU momenteel wordt bijgewerkt. Deze update duurt ongeveer 30 minuten. 

Geen borg voor Satellic OBU

In alle gevallen wordt de borg van de Satellic OBU (nog) niet gefactureerd aan u ongeacht of u deze via MyTolls heeft besteld of een post-paid OBU heeft afgehaald met een Multi Service Tolls kaart. Ontkennende berichten van Satellic hieromtrent zijn niet correct. Wij betalen de borg en u (nog) niet!

Gebruik van de Satllic OBU

Het opstarten van de OBU kost gemiddeld 10 minuten. groen lampje
Als het groene lampje brandt beschikt u over een OBU zonder issues en kunt de Belgische Kilometerheffing betalen. Zet de Satellic OBU dus tijdig aan en controleerbij voorkeur alle OBU’s voor vertrek.

Gebruik Satellic OBU via sigarettenaansteker

U dient elke keer bij het starten van het voertuig op “ok” te drukken om de Satellic OBU te activeren

Rood lampje tijdens rijden door België

Brandt het rode lampje van de Satellic OBU, bel dan direct met de customer service van Satellic (24 uur per dag, 7 dagen per week gratis bereikbaar) via 00800-72 83 55 42 (België, Nederland, Luxemburg en Duitsland) of +32 78 15 15 15 of +32 2 416 0 416 vanuit de rest van Europa

Satellic heeft sinds kort een speciale pagina over alle meldingen met een rood lampje. Bekijk via de link alle soorten meldingen.

Let op: men maakt onderscheid tussen een vaste aansluiting en aansluiting via de sigaretten aansteker.

Retour Satellic OBU

Zorg ervoor dat:

Satellic OBU wisselen van truck

Dat kan via de Satellic portal en via Multi Service Tolls (2 werkdagen). Op dit moment adviseren wij om dit zelf via de Satellic portal te doen.

Let op: Ontkoppelen kan alleen als de Satellic OBU aan staat. Zorg dus dat tijdelijk de OBU direct wordt ontkoppeld in de Satellic portal zodat deze te allen tijden kan worden gekoppeld aan een andere truck. 

Registratie en bestellingen via Satellic

 

Het blijkt dat Satellic grote hoeveelheden e-mails verstuurd naar u naar aanleiding van de voertuigregistratie en bestellingen die wij hebben gedaan. Wij raden u ten zeerste aan deze e-mails ALLEMAAL zorgvuldig te lezen. Er kunnen e-mails tussen zitten die belangrijk zijn voor uw bestelling! Het gaat om de volgende soorten e-mails:

 

1. Geregistreerd voertuig

Per geregistreerd voertuig ontvangt u een e-mail met als onderwerp: “Uw registratie van voertuig”. Daarin kan een bevesting van een correcte registratie staan. Maar het kan OOK:

 • Een mededeling zijn dat er afwijkingen zijn geconstateerd.
 • OF dat de Boorddocumenten (kentekenbewijzen die u heeft geladen in MyTolls) niet leesbaar zijn.
 • OF niet overeenkomen met de door u ingevoerde voertuiggegevens.

Belangrijk: Als er iets is met uw registratie dan kunt u de betreffende e-mail doorsturen naar toll-belgium@multiservice.com. Dan kunnen wij zorgdragen voor eventuele correctie via MyTolls. Vermeld altijd uw naam, telefoonnummer en uw klantnummer, mochten er gegevens niet kloppen dan nemen wij contact met u op.

Mochten uw Boorddocumenten (kentekenpapieren) niet leesbaar zijn of niet compleet zijn, stuur dan svp alsnog leesbare en complete kentekenbewijzen mee (in PDF). Let op: het Maximaal toelaatbare gewicht en de Euronorm moet hierop zijn gemeld! (In sommige landen kunnen dat meerdere documenten zijn!) 

2. Bezorging OBU's

Ons is ter ore gekomen dat de bezorging van de OBU’s  niet vlekkeloos verloopt. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

1. De OBU’s worden door Satellic helaas slechts 1 keer aangeboden door een koerier. Mocht de koerier de OBU’s  niet hebben kunnen afleveren, dan dient u deze OPNIEUW te bestellen in MyTolls. Stuur ons in dit geval een e-mail naar toll-belgium@multiservice.com met vermelding van uw naam, telefoonnummer en klantnummer en voor de zekerheid het afleveradres.

2.Het kan voorkomen dat u de bestelde OBU’s heeft ontvangen, maar dat de koerier deze niet allemaal als bezorgd heeft geregistreerd. De bezorger vergeet wellicht de OBU te scannen bij aflevering. Laat het ons weten via toll-belgium@multiservice.com, dan zullen wij contact met Satellic opnemen.

3. Geleverde OBU's

De OBU’s worden door Satellic helaas in sommige gevallen onherkenbaar(zonder vermelding van gekoppeld kenteken) geleverd. U kunt:

 • Op de site van Satellic de boxnummers opzoeken en het bijbehorende kenteken.
 • Ook kunt u de spanning op de OBU aansluiten, aanzetten en dan zal na enige minuten het kenteken op het display verschijnen.

Ons is ter ore gekomen dat geleverde OBU’s niet altijd correct werken. Test daarom uw OBU door de spanning aan te sluiten, het apparaat aan te zetten en het kenteken dat in het display verschijnt te controleren. Mocht de OBU Niet goed werken, dan kunt u via de website van Satellic een verzoek doen om de OBU op te laten halen en te vervangen./accordion]

VOERTUIGDOCUMENTATIE voor Belgische tol is VERPLICHT!

 

Let op: ViaPass eist van ieder voertuig de juiste gegevens en een kopie van het kentekenbewijs, ONGEACHT welke betaaloplossing of OBU u kiest! Op ieder kentekenbewijs dient minimaal de Euronorm en het maximaal toelaatbaar gewicht te staan. De door u opgevoerde gegevens sturen wij door naar ViaPass.

Bij niet correcte voertuiggegevens kunnen er boetes ontstaan, welke wij genoodzaakt zijn aan u door te belasten. Voorkom daarom boetes en zorg voor een juiste en complete registratie van uw voertuigen EN voor de kentekenbewijzen!

De gegevens van uw voertuigen kunt u gemakkelijk invoeren via MyTolls. Ook de kentekenbewijzen kunt u gemakkelijk uploaden via MyTolls.

Geen account voor MyTolls

Nog geen account? Vraag snel uw account aan via operations@Multiservicetolls.com en zorg zo snel mogelijk voor het up to date brengen van de voertuiggegevens

Login in MyTolls
-Login via de link en klik op Login MyTolls (Geen inlog: Stuur een e-mail met een verzoek met klantnummer naar operations@multiservicetolls.com)

De juiste informatie in MyTolls
 • Controleer of al uw voertuigen met de juiste gegevens zijn geregistreerd (let goed op het maximaal toelaatbare gewicht en de Euronorm)
 • Controleer of de kentekenbewijzen leesbaar zijn ingescand (in PDF) en dat de Euronorm en het Maximaal toelaatbare gewicht erop staat!
  Dit kan voor sommige landen op meerdere documenten staan.
 • Controleer of alle kentekenbewijzen in MyTolls staan.


truck registration mytolls

Downloads:

Mandaat Satellic OBU 

Satellic OBU Handbook

Belgische tolkosten simulator

Satellic factuur info

Service Point Handleiding

Usefull Links

Satellic FAQ

Satellic Factuur voorbeeld (6x)

Satellic Login Portal

Satellic Service Points

Belgium 12016 V2 (3)